illistration find new solutions pusselbitar

Service- och tjänstesektorn är en av de snabbast växande industrierna globalt och DNB har lång erfarenhet av sektorn både i och utanför Norden.

Vi erbjuder ett komplett utbud av rådgivning och tjänster för större företag och genom att hålla en hög kompetensnivå bygger vi långsiktiga relationer med våra kunder och hittar nya lösningar när behov finns.


Vår ambition är att vara den ”Nordiska banken för Serviceindustrin” och den naturliga finansiella partnern för företag inom följande branscher:


  • Facility Services
  • Security
  • Ground-based transportation
  • Recycling/Waste
  • Hotel Operations
  • Consumer Foodservices
  • Leisure/Travel
  • Fitness
  • Healthcare services

Kontakta oss

Lars Eckerbeg
Senior Relationship Manager
+46 (0)8 473 41 44