För ytterligare information om fondernas avgifter och risk, se respektive fonds faktablad och informationsbroschyr.

För perioder över 12 månader visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fondernas Hållbarhetsprofiler hittar du här  Hllbarhetsprofilen
 
Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.