DNB Bank ASA, filial Sverige har köpt SC Finans Sverige AB av SC Motors Sweden AB

DNB har köpt alla aktier i SC Finans och övertagit hela affärs-verksamheten, med all personal och hela kundstocken.
Köpet genomfördes den 9 december 2011. SC Finans blir en del av DNB Finans, en del av DNB Banks, verksamhet i Sverige. SC Finans flyttade in till DNB:s lokaler på Kungsgatan i Stockholm i slutet av januari. 

Den 1 april överlät SC Finans samtliga rättigheter och skyldigheter avseende ditt finansieringsavtal till DNB Finans.  Betalningar efter överlåtelsedagen skall därför ske till DNB:s bankgiro252-5038.
SC Finans bankgiro 5329-2090 har upphört. Du som betalar via Autogiro påverkas inte, dragningarna görs som vanligt. Utöver partsbytet medför inte överlåtelsen några förändringar för dig som kund.

DNB Finans kommer att fortsätta att driva SC Finans verksamhet på samma sätt som idag dvs. ”business as usual”.

Det finns huvudsakligen två skäl till att SC Motors säljer SC Finans.

Det första skälet är att SC Motors vill koncentrera och utöka sina resurser för att lägga ytterligare kraft på att öka försäljningen av Hyundai och Mitsubishi person- och transportbilar i Sverige.

Det andra skälet är att SC Finans får en ägare som har bilfinansiering som sin huvudfokus. Därmed får SC Finans möjligheter att på ett ännu bättre sätt utveckla sina produkter och tjänster för att kunna erbjuda konkurrenskraftig finansiering till Hyundai och Mitsubishi återförsäljarna samt deras kunder.  

”Vi har varit mycket noga i vårt val av köpare till SC Finans. DNB Finans har visat att de har en affärsfilosofi och kännedom om bilfinansiering som vi känner oss trygga med. Vi är övertygade om att DNB Finans kommer att bli en bra ägare till SC Finans samt en bra partner för oss”, säger Shin Wakasugi Ordförande i SC Finans och VD i SC Motors.

DNB Finans ambition
är att satsa offensivt på marknaden och bli den ledande aktören inom bilfinansiering i både Sverige och Norden.

”Förvärvet av SC Finans är strategiskt mycket viktigt för DNB Finans, vår position på bilfinansmarknaden stärks betydligt. Genom förvärvet breddar vi vårt samarbete med generalagenter på den svenska bilmarknaden. Vi får nya kompetenta och erfarna medarbetare som har mycket väl etablerade kontakter med generalagenterna för Hyundai och Mitsubishi samt med deras återförsäljare. Vi ser fram emot att utveckla den befintliga verksamheten med nuvarande ledning och medarbetare”, säger Stefan Davidsson, Sverigechef på DNB Finans.

DNB Finans och SC Finans produktutbud kompletterar varandra mycket bra.

”Jag har varit delaktig i hela urvalsprocessen av köpare och kände tidigt att den affärsmodell som DNB Finans presenterade för oss stämde mycket väl överens med den affärsmodell som vi har drivit SC Finans på. De båda bolagen kompletterar varandra mycket bra, vi har produkter som DNB Finans saknar och de har produkter som vi inte har idag. Det blir ett perfekt giftermål, bolagen passar för varandra som ”hand i handske”. Jag ser fram emot att utveckla SC Finans vidare under DNB Finans flagga”, säger Johan Brändström VD i SC Finans.


Om DNB Finans

DNB Finans har haft filial i Sverige sedan 2006 med verksamhet inom leasing, avbetalning, kortkrediter samt under varumärket Autolease operationell billeasing och biladministration.

DNB Finans är Norges största finansieringsbolag och erbjuder bland annat bilfinansiering, konsumtionslån, kortkrediter, leasing, avbetalning, factoring och olika typer av finansieringslösningar.
Bolaget har 14 kontor i Norge samt kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn. DNB Finans sysselsätter cirka 700 personer, varav 120 är anställda i den svenska verksamheten. I Sverige har DNB Finans drygt 15 Miljarder i kreditvolym fördelat på drygt 130,000 kunder och i Norge drygt 65 Miljarder i kreditvolym.
Se även www.dnb.se

Om DNB
DNB är en av de ledande nordiska aktörerna inom bank, finans och försäkring. Koncernen är sedan lång tid klart marknadsledande i Norge och växer nu kraftigt på den svenska marknaden. Idag är flera av DNB:s verksamhetsområden representerade i Sverige; DNB Asset Management, DNB Bank, DNB Finans, DNB Markets, Autolease. Idag arbetar cirka 400 personer på DNB i Sverige.
Se även www.dnb.seOm SC Finans Sverige AB

SC Finans Sverige AB är ett av Finansinspektionen auktoriserat finansbolag och startade sin verksamhet 2002. SC Finans samarbetar med Hyundai och Mitsubishi återförsäljarna i Sverige under varumärkesnamnen Hyundai Finans respektive Mitsubishi Motors Finans. SC Finans erbjuder finansieringsprodukter och tjänster som är anpassade för återförsäljarna av Hyundai och Mitsubishi samt deras kunder. Lagerfinansiering, demobilsfinansiering, serviceavtals-administration, avbetalning, leasing, låneskydd, bilförsäkring är exempel på produkter och tjänster som erbjuds.

SC Finans har 17 anställda och drygt 2,2 miljarder i kontraktsbalans fördelat på drygt 24,500 kunder.  


OM SC Motors Sweden AB
 
SC Motors Sweden AB är moderbolag för dotterbolagen Hyundai Bilar AB och SC Auto Sweden AB (Mitsubishi) samt SC Finans Sverige AB.

Genom generalagenterna Hyundai Bilar och SC Auto bedriver SC Motors försäljning av person och transportbilar samt reservdelar och tillbehör till dessa på den svenska marknaden.  SC Motors Sweden AB har funnits i Sverige sedan 2001 och har sina lokaler i Sollentuna vid Infra-City området norr om Stockholm. I gruppen finns ett 100-tal anställda. Hyundai säljer ca 13,500 bilar och Mitsubishi ca 8,000 bilar i Sverige.

Läs mer om Hyundai och Mitsubishi på www.hyundai.se och www.mitsubishimotors.se


SC Motors Sweden AB ägs i sin tur av Sumitomo Corporation som är ett av Japans största handelshus.
Se även www.sumitomocorp.co.jp/english/                          

Kontakta oss

- För dig som privatperson

DNB Finans
Kundtjänst
Telefon:  08-473 47 10
E-post:   Kundtjänst

Frågor & Svar


- För dig som företagare

DNB Finans
Finansiell leasing
Avbetalning
Egen bil i tjänsten
Telefon:  08-473 47 10
E-post:   Kundtjänst

Frågor & Svar

Autolease
Operationell leasing
Personalbil
Fleet management
Telefon:  08-473 46 80
E-post:   Kundtjänst


- För dig som återförsäljare

DNB Finans
Support
Telefon:  08-473 45 00
E-post:   Support
Webbportal: CarPorten